Teaching Non Teaching Guest Staff
NameSubjectPhone NumberEmail ID
Sri Allappaz Kannada 988063525
Sri Shivaraj Kannada 8660827705 shivarajyataga18@gmail.com
Smt Jayashree F Hindi 9742160295 jayashreesiri@gmail.com
Smt Noorjahan Pathan Hindi 789983998 shaiknaqeeb35@gmail.com
Smt Shahin Begum Urdu 9844984811 imranshaheen.si@gmail.com
Sri Veeresh Jakkaldinni English 9980904446
Smt Reshma A English 9844347824
Sri Hanumantha History 9739474931 hnilavanji@gmail.com
Sri Nallareddy History 9945899590 nallareddy99@gmail.com
Sri Channa reddy History 9449939371 channuk.reddy@gmail.com
Sri M Shivaraj Economics 9481440990 shivarajm26@gmail.com
Sri Earanna Economics 9901174862 ushafileenterprises@yahoo.com
Sri Santosh Kumar Economics 9844490141
Smt Nagaratna Economics 9900102728
Sri Ramachandra Economics 9900140035 ramachandrappa2@gmail.com
Sri Harshvardhan Political Science 9886067782 harsha_gug@rediffmail.com
Sri Yogesh Political Science 9986370998 yogesh601897@gmail.com
Sri Anjanayya Political Science 9972430824 anjanayyabistee@gmail.com
Sri Srinivas Political Science 9901010026 srinuaski@rediffmail.com
Sri Devaraj Political Science9980744601
Smt Ambika P Political Science 8496805004 sadanandap.250@rediffmail.com
Sri Madhusudhan Reddy Political Science8197985894 ushafileenterprises@yahoo.com
Sri Narasimhalu Political Science 8494820382 narasimhalu382@gmail.com
Sri Sharana Basappa Sociology 9448815926 sharanuj123@gmail.com
Dr Ranganatha Sociology 9535821731
Sri Venkatesh Commerce 9880299257 venkateshitigi@gmail.com
Sri Gouramma L Commerce 9986111625 aarupatil.6469@gmail.com
Sri Hanumanthu Commerce 9008283702 siddu_chavan143@rediffmail.com
Sri Amaresh H Commerce 8904228799
Smt Surekha Y Commerce 9740313760
Sri Mukkanna Y Physics 9060444773 mukkanna71@gmail.com
Sri Vijayakumar Physics 7204862915 vijjutalvar456@gmail.com
Sri Pratapa J Physics 9480307708 pratapjanekal@gmail.com
Shwetha Physics 948140297 sanju134589@gmail.com
Smt Deepika Audi Physics 9060161619 audi.deep11@gmail.com
Smt Kalashree Physics 9743238123 radiationphysics89@gmail.com
Sri C N Hospet Comp.Science 944879890 achospet123@gmail.com
Sri Amareshappa M Comp.Science 9480284365 amareshame@gmail.com
Smt Vani Comp.Science 881397736 vani.ganekal2012@gmail.com
Sri Vinod kumar D Comp.Science 9449431848 dvkumarame@gmail.com
Dr Vijayalakshmi Chemistry 9663563872 vijayalaxmig73@gmail.com
Smt Ashwini Chemistry 9742656199 ashwinidevareddy@gmail.com
Sri Earesh Gouda Chemistry 7353060825 eareshgowa@gmail.com
Sri Govinda Chemistry 9916654420 goyachinna@gmail.com
Sri Mallikarjun Reddy Chemistry 7204872038 gmreddy48@gmail.com
Smt Akkamahadevi Chemistry 7847037374 akkamahadevi.channakki@gmail.com
Smt Asma Pervin Mathametics 9035945407 asmaparveenallati@gmail.com
Smt Sujatha Mathametics 9481645222 sujatapatil5590@gmail.com
Smt Padma K Mathametics 9620575255 padmakpadmak900@gmail.com
Smt Mahananda M Mathametics9663283008 mahanandamodi01@gmail.com
Smt Parvathi Mathametics 8217557824 vnayak816@gmail.com
Smt Syeda Sahera Begum Mathametics 9972420269 tauseefquadri21@gmail.com
Smt Syeda Nazneen Begum Mathametics 7259823390 snazneen90@gmail.com
Dr Virupanna Gouda Zoology 991147508 virupannapatil@gmail.com
Smt Sneha Chetti Zoology 9448633639
Sri Ravi Kumar Zoology 9663025369
Smt Kalavathi Patil Zoology 8861167460 kalapatil@gmail.com
Sri Theophilus Deena Dayal Botony 9449001883 tddayal@gmail.com
Smt Archana B Botony 9480112029
Smt Swapna C Botony 9845904269 swapna1203903@gmail.com
Smt L Sushma Botony 8867582474
Smt Reshma Begum Biotechnology 7019463782 saherareshma@gmail.com
Smt Firzdous Aara Biotechnology 7259406785 firdousaara13@gmail.com
Smt Hemalatha Biotechnology 9844763469 hemalathasa4@gmail.com
Sri Vjayakumar Journalism 9449432018 vasarode@gmail.com