Scholarship portal
SSP Updates

SSP ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು , ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ Whatsapp ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ Share ಮಾಡಿ
E-attestation- ಈ ವರ್ಷ ಇ-ಅಟೆಸ್ಟೇಷನ್ ಯಾರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಇರಲ್ಲ https://youtu.be/EzgYZM6R6OE

Last date ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಯಾವಾಗ - https://youtu.be/Xsw0Gcz2RZo

SSP Mobile App - https://youtu.be/zAE1kUk4p8k

SSP New Update Change Adhar name (Status) - https://youtu.be/tFTrwJVMkoE

How to Apply for Scholarship ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ- https://youtu.be/h_OCQvfK9uw

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೈತ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ - https://youtu.be/FwR4bHx-gJE